Seikkisrock

Kontaktuppgifter

Kontor:
Barnens- och ungas kulturförening Vilperi ry
Barnens rockfestival Seikkisrock
Nylandsgatan 1
20500 ÅBO

Tipu

Evenemanget ordnas i Äventyrsparken
Kuppisgatan 2
20520 Åbo

KOLLA FRÅN ÅBO REGIONENS KARTTJÄNST

www.turku.fi/sv/aventyrsparken

Tipu

Verksamhetsledare
Sanna-Kaisa Karjalainen
sanna-kaisa.karjalainen@seikkisrock.net
040 824 1951

Tipu

Ordförande för Vilperi ry
Petri Katajarinne
petri.katajarinne@seikkisrock.net
040 164 6665

Tipu

Producent
Lauri Ojala
lauri.ojala@seikkisrock.net
050 500 2911